Środowiskowe spotkania naukowe organizowane przez Pracownię Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie jesienno-zimowym spotykamy się w czwartkowe popołudnia, by zapoznawać się z wynikami najnowszych, często jeszcze nieopublikowanych, badań.

Seminaria w roku akademickim 2018/2019

2018

  • 11 X – Jerzy Szwagrzyk (Kraków) – Naturalne zaburzenia w lasach – problem definicji i skali
  • 8 XI – Małgorzata Latałowa (Gdańsk) – Czy procesy ekologiczne obserwowane współcześnie w Puszczy Białowieskiej stanowią punkt zwrotny w rozwoju tamtejszych ekosystemów leśnych?
  • 6 XII – Marta Wrzosek (Warszawa) – O Ŝyciu martwego drzewa, czyli o zróżnicowaniu taksonomicznym i funkcjonalnym mykocenoz podkorowych


2019

  • 10 I – Marta Kołodziej-Sobocińska (Białowieża) – Występowanie tasiemca Echinococcus multilocularis u dzikich ssaków i ich rola w rozprzestrzenianiu groźnej zoonozy – bąblowicy
  • 21 II – Tomasz Podgórski (Białowieża) – Dziki, lasy, ludzie – trudna koegzystencja
  • 7 III – Andrzej Oleksa (Bydgoszcz) – Dyspersja owadów saproksylicznych – przegląd problemów


Serdecznie zapraszamy

Tomasz Wesołowski, Grzegorz Neubauer


Seminaria odbywają się we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 21 (Duża Sala Wykładowa). Początek – godzina 17:00.

Wersja do druku