Seminaria w roku akademickim 2019/2020

2019

17 X – Ewa Stefańska-Krzaczek (Wrocław) – Zanik borów chrobotkowych w Polsce

21 XI – Michał Gorczak (Warszawa) – Nowa ekologia grzybów: listy i metagenomy

12 XII – Krzysztof Schmidt (Białowieża) – Stres w dzikich populacjach jeleniowatych, człowiek silniejszym stresorem niż duże drapieżniki?

2020

16 I – Grzegorz Mikusiński (Grimsö) – Co dzieje się w lasach po intensywnych pożarach – obserwacje ze Skandynawii

27 II – Marcin Kiedrzyński (Łódź) – Rola wybranych typów zbiorowisk leśnych w przetrwaniu reliktowych populacji roślin na niżu

12 III – Małgorzata Sławska (Warszawa) – Fauna glebowa różnych typów lasu i jej reakcje na gospodarkę leśną

 

Seminaria Biologii Lasu to otwarte, środowiskowe spotkania naukowe organizowane przez Pracownię Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie jesienno-zimowym spotykamy się w czwartkowe popołudnia, by zapoznawać się z wynikami najnowszych, często jeszcze nieopublikowanych, badań.

Seminaria odbywają się we Wrocławiu, w Dużej Sali Wykładowej, ul. Sienkiewicza 21 (Muzeum Przyrodnicze). Początek - godzina 17:00.

 

Serdecznie zapraszamy

Tomasz Wesołowski, Grzegorz Neubauer

.

Wersja do druku