dr

Pracownia Biologii Lasu
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania to głównie ekologia i zachowania ptaków, przede wszystkim zagadnienia dotyczące strategii rozrodczych, adaptacji do zmieniającego się środowiska życia oraz powiązania z innymi organizmami (źródło pokarmu, drapieżniki). W latach 2008-2015 uczestniczyłam w badaniach prowadzonych w lesie pierwotnym - ściśle chronionej części Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmowałam się m.in. fenologią rozrodu bogatki Parus major, czynnikami wpływającymi bezpośrednio na terminy przystępowania do lęgów oraz synchronizacją pory rozrodu z pojawami liściożernych gąsienic i jej wpływem na efektywność lęgów.

Następnie prowadziłam badania dotyczące biologii i etologii miejskiej populacji kosa Turdus merula (Park Żeromskiego w Szczecinie). Moim głównym celem było określenie czynników wpływających na sukces rozrodczy ptaków oraz wpływu poziomu stresu (określonego na podstawie morfologii krwi i zawartości różnych pierwiastków w organizmie) na przeżywalność osobnika oraz jego biologię rozrodu.

Obecnie wraz z zespołem kontynuuję badania ornitologiczne w Białowieskim Parku Narodowym.

Moj profil na Research Gate 

Wysocki D., Jankowiak Ł., Cholewa M., Zyskowski D. 2019. Natal conditions, lifespan and lifetime reproductive success of European blackbirds. Behavioral Ecology 30: 1707-1714.

Jankowiak Ł., Cholewa M., Wysocki D. 2018. Survival costs of within- and between-season mate change in the European Blackbird (Turdus merula). Journal of Avian Biology 49, DOI: 10.1111/jav.01643.

Wysocki D., Cholewa M., Jankowiak Ł. 2017. Fledgling adoption in European Blackbirds: an unrecognised phenomenon in a well-known species. Behavioral Ecology 29: 230-235.

Wysocki D., Jankowiak Ł., Cholewa M., Cichocka A., Bosiacka B., Baranowska-Bosiacka I., Gutowska I., Chlubek D. 2017. Influence of the breeding ground location on the fluoride ion level in egg shells of the European blackbird (Turdus merula). Fluoride 50: 237-245.

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343–354.

Wesołowski T. Cholewa M., Hebda G., Maziarz M., Rowiński P. 2016. Immense plasticity of timing of breeding in a sedentary forest passerine, Poecile palustris. Journal of Avian Biology 47: 129-133. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M. 2015. Natural nest-sites of Great Tits (Parus major) in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Journal of Ornithology 156: 613-623. Abstrakt, PDF

Cholewa M., Wesołowski T. 2011. Nestling food of European hole-nesting passerines: do we know enough to test the adaptive hypotheses on breeding seasons? Acta Ornithologica 46: 105–116. Abstrakt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wesołowski T., Cholewa M. 2009. Climate variation and bird breeding seasons in a primeval temperate forest. Climate Research 38: 199-208. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343-354. Abstrakt, PDF