Pracownicy

profesor dr hab.

Pracownia Biologii Lasu
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław

tel. 071 375 40 37
fax 071 322 28 17
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyżury - pokój 322:

Piątki 10:15 - 11:15

Po 30 III kontakt wyłącznie mailowy (pobyt w terenie)

 

Kierownik Pracowni

 

 

Zainteresowania badawcze:

Moim głównym obiektem badań są ptaki leśne, ich ekologia, zachowanie, ewolucja i ochrona. Zajmuję się też biologią innych organizmów leśnych (grzyby, drzewa, bezkręgowce, ssaki) ważnych bezpośrednio lub pośrednio dla życia ptaków.

Od ponad 40 lat, wraz z zespołem, prowadzę badania w ostatnim fragmencie pierwotnych puszcz strefy umiarkowanej zachowanym w Białowieskim Parku Narodowym. Jest to żywe muzeum ewolucji, gdzie wciąż jeszcze można obserwować organizmy w warunkach, które istniały lasach europejskich przed ich przekształceniem przez człowieka. Tworzy to idealną sytuację do badania adaptacji ewolucyjnych, gdyż można tu zobaczyć do jakich warunków organizmy się przystosowywały, presji jakich czynników były poddawane w przeszłości. Dopiero w tych niezakłóconych warunkach, można prześledzić rzeczywisty wpływ drapieżnictwa, zasobów pokarmu czy konkurencji międzygatunkowej na zagęszczenia, produktywność i dynamikę populacji ptaków, można zebrać dane umożliwiające przeprowadzenie adekwatnych porównań z lasami pierwotnymi w innych strefach klimatycznych, a także ocenę stopnia i zakresu zmian spowodowanych w awifaunie lasów czynnikami antropogennymi. Badania w lesie pierwotnym koncentrują się obecnie - poza rejestracją wieloletnich zmian całego zgrupowania ptaków lęgowych - na badaniach dziuplaków: na procesach tworzenia i zaniku dziupli, obserwacjach fenologii rozwoju drzew, dynamiki liczebności owadów foliofagów, wpływu drapieżnictwa na produktywność lęgów, czynników synchronizujących przystępowanie ptaków do lęgów i wpływie gradacji liściożernych owadów na zachowanie ptaków i efektywność ich rozrodu.

Bardzo ważnym obszarem zainteresowań jest ochrona przyrody - tu łączę badania z praktycznymi działaniami na rzecz jej ochrony - szczególnie lasów pierwotnych i ptaków leśnych.

 

Wesołowski T., Rowiński P., Neubauer G. 2019. Food of Nuthatch Sitta europaea Young in a Primeval Forest: Effects of varying food supply and age of nestlings. Acta Ornithologica 54: 85-104.

Maziarz M., Grendelmeier A., Wesołowski T., Arlettaz R., Broughton R.K., Pasinelli G. 2019. Patterns of predator behaviour and Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix nest survival in a primaeval forest. Ibis 161: 854-866.

Dornelas M. et al. 2018. BioTIME: A database of biodiversity time series for the Anthropocene. Global Ecology and Biogeography 27: 760-786. PDF

Wesołowski T., Wierzcholska S. 2018. Tits as bryologists: patterns of bryophyte use in nests of three species cohabiting a primeval forest. J Ornithol. https://doi.org/10.1007/s10336-018-1535-2, PDF

Maziarz M., Broughton R.K., Hebda G., Wesołowski T. 2018. Occupation of wood warbler Phylloscopus sibilatrix nests by Myrmica and Lasius ants. Insectes Soclaux. https://doi.org/10.1007/s00040-018-0613-z, PDF

Wesołowski T., Neubauer G. 2017. Diet of Marsh Tit Poecile palustris nestlings in a primeval forest in relation to food supply and age of young. Acta Ornithologica 52: 105-118. Abstrakt

Wesołowski T. 2017. Failed predator attacks: a direct test of security of tree cavities used by Marsh Tits Poecile palustris. Auk 134: 802-810. Abstrakt

Hebda G., Wesołowski T., Rowiński P. 2017. Nest sites of a strong excavator, the Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major, in the Białowieża National Park (Poland). Ardea 105: 61-71. Abstrakt

Maziarz M., Broughton R. K., Wesołowski T. 2017. Microclimate in tree cavities and nest-boxes: implications for hole-nesting birds. Forest Ecology and Management 389: 306-313. Abstrakt

Hebda G., Wesołowski T., Rowiński P. 2016. Nest sites of Middle Spotted Woodpeckers Leiopicus medius in a primaeval forest. Ardea 104: 119-128. Abstrakt

Bobiec A., Buchholz L., Churski M., Chylarecki P., Fałtynowicz W., Gutowski J. M., Jaroszewicz B., Walankiewicz W., Wesołowski T., Zub K. 2016. Why the Białowieża Forest needs dead spruces? 2 II 2016. Angielskie tłumaczenie tekstu „Dlaczego martwe świerki są potrzebne...”. http://www.polishwolf.org.pl/download/BialowiezaForest_spruce_value.pdf

Wesołowski T., Kujawa A., Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M., Gutowski J. M., Jaroszewicz B., Nowak S., Orczewska A., Mysłajek R. W., Walankiewicz W. 2016. Dispute over the future of the Białowieża Forest: myths and facts. A voice in the debate. www.forestbiology.org (2016), Article 2: 1-12. PDF

Wesołowski T., Kujawa A., Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M., Gutowski J. M., Jaroszewicz B., Nowak S., Orczewska A., Mysłajek R. W., Walankiewicz W. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji. www.forestbiology.org (2016), Article 1: 1-12. PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343-354. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Cholewa M., Hebda G., Maziarz M., Rowiński P. 2016. Immense plasticity of timing of breeding in a sedentary forest passerine, Poecile palustris. Journal of Avian Biology 47: 129-133. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Czeszczewik D., Hebda G., Maziarz M., Mitrus C., Rowiński P. 2015. 40 years of breeding bird community dynamics in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornithologica 50: 95–120. Abstrakt, PDF

Mitrus S., Hebda G., Wesołowski T. 2015. Cohabitation of tree holes by ants and breeding birds in a temperate deciduous forest. Scandinavian Journal of Forest Research, DOI: 10.1080/02827581.2015.1072239. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M. 2015. Natural nest-sites of Great Tits (Parus major) in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Journal of Ornithology 156: 613-623. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P., Maziarz M. 2015. Interannual variation in tree seed production in a primeval temperate forest: does masting prevail? European Journal of Forest Research 134: 99-112. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2015. Dispersal in an extensive continuous forest habitat: Marsh Tit Poecile palustris in the Białowieża National Park. Journal of Ornithology 156: 349-361. Abstrakt, PDF

Kampichler C., Angeler D. G., Holmes R. T., Leito A., Svensson S., van der Jeugd H. P.,Wesołowski T. 2014. Temporal dynamics of bird community composition: an analysis of baseline conditions from long‑term data. Oecologia 175: 1301-1313. Abstrakt, PDF

Hobson K. A., Van Wilgenburg S. L., Wesołowski T., Maziarz M., Bijlsma R. G., Grendelmeier A., Mallord J. W. 2014. A multi-isotope (δ2H, δ13C, δ15N) approach to establishing migratory connectivity in Palearctic-Afrotropical migrants: An example using Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix. Acta Ornithologica 49: 57–69. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2014. Do Blue Tits Cyanistes caeruleus synchronize reproduction with caterpillar peaks in a primeval forest? Bird Study 61: 231-245. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2014. Does darkness limit the use of tree cavities for nesting by birds? Journal of Ornithology 155: 793-799. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Mokwa T. 2013. Żywiciele i pora rozrodu kukułek Cuculus canorus w Polsce: analiza danych obrączkowania i kart gniazdowych. Ornis Polonica 54: 159-169. Abstrakt, PDF

Wesołowska W., Wesołowski T. 2013. Do Leucochloridium sporocysts manipulate the behaviour of their snail hosts? Journal of Zoolog 292: 151-155. Abstrakt, PDF

Mettler R., Schaefer H. M., Chernetsov N., Fiedler W., Hobson K. A., Ilieva M., Imhof E., Johnsen A., Renner S. C., Rolshausen G., SerranoD., Wesołowski T., Segelbacher G. 2013. Contrasting patterns of genetic differentiation among Blackcaps (Sylvia atricapilla) with divergent migratory orientations in Europe. PLOS ONE 8,11: e81365. Abstrakt, PDF

Hebda G., Pochrząst K., Mitrus S., Wesołowski T. 2013. Disappearance rates of old nest material from tree cavities: an experimental study. Scandinavian Journal of Forest Research 28: 445-450. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2013. Microclimate of tree cavities used by Great Tits (Parus major) in a primeval forest. Avian Biology Research 6: 47-56. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2013. Timing and stages of nest-building by Marsh Tits (Poecile palustris) in a primeval forest. Avian Biology Research 6: 31-38. Abstrakt, PDF

Czyż B., Rowiński P., Wesołowski T. 2012. No evidence for offspring sex ratio adjustment in Marsh Tits Poecile palustris breeding in a primeval forest. Acta Ornithologica 47: 111–118. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Fuller R. J. 2012. Spatial variation and temporal shifts in habitat use by birds at the European scale. W: Fuller R. (red.). Birds and habitat: relationships in changing landscapes. Cambridge University Press, Cambridge, str. 63-92.

Wesołowski T. 2012. Faulty practice in field biology – what should be done? Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2012. The breeding performance of Blue Tits Cyanistes caeruleus in relation to the attributes of natural holes in a primeval forest. Bird Study 59:437-448. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Maziarz M. 2012. Dark tree cavities – a challenge for hole nesting birds? Journal of Avian Biology 43: 454-460. Abstrakt, PDF

Hebda G., Wesołowski T. 2012. Low flea loads in birds' nests in tree cavities. Ornis Fennica 89: 139-144. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2012. ‘‘Lifespan’’ of non-excavated holes in a primeval temperate forest: A 30 year study. Biological Conservation 153: 118–126. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2012. Mroki leśne. Polityka 3 (2842), 18.01-24.01.2012: 61-62. JPG

Cholewa M., Wesołowski T. 2011. Nestling food of European hole-nesting passerines: do we know enough to test the adaptive hypotheses on breeding seasons? Acta Ornithologica 46: 105–116. Abstrakt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wesołowski T. 2011. Reports from nestbox studies: a review of inadequacies. Acta Ornithologica 46: 13-17. Abstrakt, PDF

Cockle C. L., Martin K., Wesołowski T. 2011. Woodpeckers, decay, and the future of cavity-nesting vertebrate communities worldwide. Frontiers in Ecology and Environment 9: 377–382. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2011. “Lifespan” of woodpecker-made holes in a primeval temperate forest: a thirty year study. Forest Ecology and Management 262:1846-1852. Abstrakt , PDF

Wesołowski T. 2011. Blackcap Sylvia atricapilla numbers, phenology and reproduction in a primeval forest — a 33-year study. Journal of Ornithology 152: 319–329. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Mitrus C., Czeszczewik D., Rowiński P. 2010. Breeding bird dynamics in a primeval temperate forest over thirty-five years: variation and stability in the changing world. Acta Ornithologica 45: 209–232. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2010. Timing of breeding and nestling diet of Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in relation to changing food supply. Bird Study 57: 540-552. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Maziarz M. 2009. Changes in breeding phenology and performance of Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix in a primeval forest: a thirty-year perspective. Acta Ornithologica 44: 69–80. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P., Maziarz M. 2009. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix: a nomadic insectivore in search of safe breeding grounds? Bird Study 56: 26–33. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Cholewa M. 2009. Climate variation and bird breeding seasons in a primeval temperate forest. Climate Research 38: 199-208. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2008. Late leaf development in pedunculate oak (Quercus robur): An antiherbivore defence? Scandinavian Journal of Forest Research 23: 386-394. Abstrakt, Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2007. Lessons from long-term hole-nester studies in a primeval temperate forest. Journal of Ornithology 148, s2: S395-S405. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P., Mitrus C., Czeszczewik D. 2006. Breeding bird community of a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland) at the beginning of the 21th century. Acta Ornithologica 41: 55-70. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2006. Timing of bud burst and tree-leaf development in a multispecies temperate forest. Forest Ecology and Management 237: 387-393. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2006. Nest-site re-use: Marsh Tit Poecile palustris decisions in a primeval forest. Bird Study 53: 199-204. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2006. Tree defoliation by winter moth Operophtera brumata L. during an outbreak affected by structure of forest landscape. Forest Ecology Managment 221: 299-305. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2006. Is there a cost of reproduction for Marsh Tits Parus palustris in a primeval forest? Ibis 148: 126-132. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2005. Virtual conservation: How the European Union is turning a blind eye to its vanishing primeval forests. Conservation Biology 19: 1349-1358. PDF

Wesołowski T., Czeszczewik D., Rowiński. P. 2005. Effects of forest management on Three-toed woodpecker Picoides tridactylus distribution in the Białowieża Forest (E Poland): conservation implications. Acta Ornithologica 40: 53-60. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Tomiałojć L. 2005. Nest sites, nest depredation, and productivity of avian broods in a primeval temperate forest: do the generalisations hold? Journal of Avian Biology 36: 361-367. Abstrakt, PDF

Tomiałojć L., Wesołowski T. 2005. The avifauna of the Białowieża Forest: a window into the past. British Birds 98: 174-193. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2004. The breeding behaviour of the Nuthatch Sitta europaea in relation to natural hole attributes in a primeval forest. Bird Study 51: 143-155. Abstrakt, PDF

Tomiałojć L., Wesołowski T. 2004. Diversity of the Białowieża Forest avifauna in space and time. Journal of Ornithology 145: 81-92. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2004. The origin of parental care in birds - a reassessment. Behavioral Ecology 15: 520-523. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2003. Bird community dynamics in a primaeval forest - is interspecific competition important? Ornis Hungarica 12-13: 51-62. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Czuchra M. 2003. Kartoteka Gniazd i Lęgów - 25 lat pracy. Notatki Ornitologiczne 44: 146-154. PDF

Wesołowski T. 2003. Clutch size and breeding performance of Marsh Tits Parus palustris in relation to hole size in a primeval forest. Acta Ornithologica 38: 65-72. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Czeszczewik D., Mitrus C., Rowiński P. 2003. Ptaki Białowieskiego Parku Narodowego. Notatki Ornitologiczne 44: 1-31. Abstrakt

Pagenkopf K., Wesołowski T. 2002. Do male nuthatches Sitta europaea guard their mates? Journal für Ornithologie 143: 155-170. Abstrakt

Wesołowski T., Tomiałojć L., Mitrus C., Rowiński P., Czeszczewik D. 2002. Breeding bird community of a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland) at the end of XXth century. Acta Ornithologica 37: 27-45. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2002. Antipredator adaptations in nesting marsh tits Parus palustris - the role of nest site security. Ibis 144: 593-601. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Czeszczewik D., Rowiński P., Walankiewicz W. 2002. Nest soaking in natural holes - a serious cause of breeding failure? Ornis Fennica 79: 132-138. Abstrakt

Wesołowski T., Stańska M. 2001. High ectoparasite loads in hole nesting birds - a nest box bias? Journal of Avian Biology 32: 281-285. Abstrakt

Wesołowski T. 2001. Ground checks - an efficient and reliable method to monitor holes' fate. Ornis Fennica 78: 193-197.

Wesołowski T. 2001. Host-parasite interactions in natural holes: marsh tits (Parus palustris) and blow flies (Protocalliphora falcozi). Journal of Zoology 255: 495-503. Abstrakt

Wesołowski T. 2000. What happens to old nests in natural cavities? Auk 117: 498-500.

Wesołowski T. 2000. Time saving mechanisms in the reproduction of Marsh Tits Parus palustris. Journal für Ornithologie 141: 309-318.Abstrakt

Wesołowski T., Czuchra M. 2000. Ekologia rozrodu raniuszka Aegithalos caudatus - analiza polskich kart gniazdowych. Notatki Ornitologiczne 41: 103-113.Abstrakt

Wesołowski T. 1999. Marsh Tits (Parus palustris) are not excavators. Ibis 141: 149. PDF

Wesołowski T. 1999. Reduction of phallus in birds - an avian way to safe sex? Journal of Avian Biology 30: 483-485. Abstrakt

Wesołowski T. 1998. Timing and synchronisation of breeding in a Marsh Tit Parus palustris population from a primaeval forest. Ardea 86: 89-100. Abstrakt

Wesołowski T., Tomiałojć L. 1997. Breeding bird dynamics in a primaeval temperate forest: Long-term trends in Białowieża National Park (Poland). Ecography 20: 432-453. Abstrakt, PDF

Angelstam P., Anufriev V., Balciauskas L., Blagovidov A., Borgergard S., Hodge S., Majewski P., Ponomorenko S., Shvarts E., Tishkov A., Tomiałojć L., Wesołowski T. 1997. Biodiversity and sustainable forestry in European forests - how West and East can learn from each other. Wildlife Society Bulletin 25: 38-48.

Rothery P., Newton I., Dale L., Wesołowski T. 1997. Testing for density dependence allowing for weather effects. Oecologia 112: 518-523. Abstrakt

Wesołowski T. 1996. Natural nest sites of Marsh Tits Parus palustris in a primaeval forest (Białowieża National Park, Poland). Die Vogelwarte 38: 235-249. Abstrakt

Wesołowski T. 1996. Wysiadywanie w pustym gnieździe i inne zaburzenia inkubacji u sikor ubogich (Parus palustris) w Białowieskim Parku Narodowym. Notatki Ornitologiczne 37: 148-151.

Tomiałojć L., Wesołowski T. 1996. Structure of a primaeval forest bird community during 1970s and 1990s (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornithologica 31: 133-154. Abstrakt

Wesołowski T. 1995. Birds from a primaeval temperate forest hardly use feeders in winter. Ornis Fennica 72: 132-134. PDF

Wesołowski T. 1995. Value of Białowieża Forest for the conservation of white-backed woodpecker (Dendrocopos leucotos) in Poland. Biological Conservation 71: 69-75. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 1995. Ecology and behaviour of White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) in a primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Die Vogelwarte 38: 61-75. Abstrakt

Wesołowski T. 1995. The loss of avian cavities by injury compartmentalization in a primaeval European forest. The Condor 97: 256-257.

Wesołowski T., Tomiałojć L. 1995. Ornithologische Untersuchungen im Urwald von Białowieża - eine Überischt. Der Ornithologische Beobachter 92: 111-146. Abstrakt

Tomiałojć L., Wesołowski T. 1994. Die Stabilität der Vogelgemeinschaft in einem Urwald der gemässigten Zone: Ergebnisse einer 15jährigen Studie aus dem Nationalpark von Białowieża (Polen). Der Ornithologische Beobachter 91: 73-110. Abstrakt

Wesołowski T. 1994. On the origin of parental care and the early evolution of male and female parental roles in birds. American Naturalist 143: 39-58. Abstrakt

Wesołowski T. 1994. Variation in the numbers of resident birds in a primaeval temperate forest: Are winter weather, seed crop, caterpillars and interspecific competition involved? In: Hagemijer E. J. M. & T. J. Verstrael (eds). Bird numbers 1992. Statistics Netherlands, Heerlen, pp. 203-211. Abstrakt

Wesołowski T., Stawarczyk T. 1991. Survival and population dynamics of Nuthatches Sitta europaea breeding in natural cavities in a primeval temperate forest. Ornis Scandinavica 22: 143-154. Abstrakt

Wesołowski T. 1991. Bedetung des Bruterfolgs für die Abname des Feldsperlings Passer montanus in der Schweiz. (Importance of nesting success for the decrease of Tree Sparrow Passer montanus in Switzerland). Der Onithologische Beobachter 88: 253-263. Abstrakt

Tomiałojć L., Wesołowski T. 1990. Bird communities of the primaeval temperate forest of Białowieża, Poland. In: Keast A., Blondell J., Helle P., Kikkawa J., Recher H. W., Holmes R. T. (eds). Biogeography and ecology of forest bird communities. SPB Academic Publ. bv, The Hague, pp. 141-165. Abstrakt

Piotrowska M., Wesołowski T. 1989. The breeding ecology and behaviour of the Chiffchaff Phylloscopus collybita in primaeval and managed stands of Białowieża Forest (Poland). Acta Ornithologica 25: 25-76. Abstrakt

Wesołowski T. 1989. Nest-sites of hole-nesters in a primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornithologica 25: 321-351. Abstrakt

Wesołowski T. 1987. Riverine forest in Poland and German Democratic Republic - their status and avifauna. In: Imboden E. (ed.). Riverine forests in Europe - Status and Conservation ICBP Cambridge, pp. 48-54.

Wesołowski T. 1987. Polygyny in three temperate forest Passerines (with a critical reevaluation of hypotheses for the evolution of polygyny). Acta Ornithologica 23: 273-302. Abstrakt

Wesołowski T., Tomiałojć L., Stawarczyk T. 1987. Why low numbers of Parus major in Białowieża Forest - removal experiments. Acta Ornithologica 23: 303-316. Abstrakt

Wesołowski T. 1986. Riverine populations of gulls and terns in Poland and problems of the protection. Var Fägelvärld. Suppl. 11: 233-237.

Wesołowski T., Czapulak A. 1986. Biologia rozrodu kosa (Turdus merula) i drozda śpiewaka (Turdus philomelos) w Polsce - wstępna analiza kart gniazdowach. Notatki Ornitologiczne 27: 31-60. Abstrakt

Wesołowski T., Tomiałojć L. 1986. The breeding ecology of woodpeckers in a temperate primaeval forest - preliminary data. Acta Ornithologica 22: 1-22. Abstrakt

Wesołowski T. 1985. The breeding ecology of the Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in primaeval forest. Ornis Scandinavica 16: 49-60. Abstrakt

Wesołowski T., Głażewska E., Głażewski L., Hejnowicz E., Nawrocka B., Nawrocki P., Okońska K. 1985. Size, habitat distribution and site turnover of gull and tern colonies on the middle Vistula. Acta Ornithologica 21: 45-67. Abstrakt

Tomiałojć L., Wesołowski T., Walankiewicz W. 1984. Breeding bird community of a primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornithologica 20: 241-310. Abstrakt

Wesołowski T. 1983. The breeding ecology and behaviour of Wrens Troglodytes troglodytes living under primaeval and secondary conditions. Ibis 125: 499-515. Abstrakt

Wesołowski T. 1981. Population restoration after removal of wrens (Troglodytes troglodytes) breeding in primaeval forest. Journal of Animal Ecology 50: 809-814. Abstrakt

Wesołowski T. 1981. Czynniki ekologiczne, dobór płciowy a ewolucja poligynii u ptaków. Przegląd Zoologiczny 25: 387-398.

Wesołowski T. 1982. Altruistyczne świstunki? Notatki Ornitologiczne 22: 69-71.

Borowiec M., Wesołowski T. T. 1980. Polska bibliografia ornitologiczna II. Lata 1961-1970. Acta Ornithologica 18: 1-140.

Tomiałojć L., Walankiewicz W., Wesołowski T. T. 1977. Methods and preliminary results of the bird census work in primeval forest of Białowieża National Park. Polish Ecological Studies 3 (4): 215-223.

Wesołowski T. T. 1975. Ptaki Jeziora Bytyńskiego (woj. poznańskie). Acta Ornithologica 15: 113-144.

Nowysz W., Wesołowski T. T. 1972. Ptaki Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego i okolic w sezonie lęgowym. Notatki Przyrodnicze 6(8): 1-31.

 

dr

Pracownia Biologii Lasu
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław

tel. 071 375 40 37
fax 071 322 28 17
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyżury - pokój 322:
czwartki 13-15
Po 30 III kontakt wyłącznie mailowy (pobyt w terenie)

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze związane są z ekologią ptaków w różnych środowiskach. Dotychczas zajmowałem się dynamiką populacji z użyciem różnych metod monitoringu (wliczając modelowanie liczebności i rozpowszechnienia) i demografią ptasich populacji (z użyciem modelowania przeżywalności). Ptaki zamieszkujące lasy pozostają w centrum moich zainteresowań. Poboczne projekty obejmowały zróżnicowane tematy związane z identyfikacją gatunków (duże mewy), ekologią i zachowaniem (wybór partnera), a zakończone badania koncentrowały się na hybrydyzacji dzikich populacji i ekologii migracji. Interesuję się także grzybami rozkładającymi drewno.

 

2019

Wesołowski T., Rowiński P., Neubauer G. 2019. Food of Nuthatch Sitta europaea Young in a Primeval Forest: Effects of varying food supply and age of nestlings. Acta Ornithologica 54: 85-104.

Keslinka L.K., Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D., Neubauer G. 2019. Determinants of the little auk (Alle alle) breeding colony location and size in W and NW coast of Spitsbergen. PLOS ONE 14(3): e0212668.

Ledwoń M., Neubauer G., Żmuda A., Flis A. 2019. Interaction between parent body condition and sex affects offspring desertion in response to acute stress. Journal of Ornithology 160: 417-428.

Marchowski D., Neubauer G. 2019. Kleptoparasitic strategies of Mallards towards conspecifics and Eurasian Coots. Ardea 107: 110-114.

2018

Sikora A., Neubauer G., Rohde Z., Półtorak W. 2018. Ocena liczebności populacji lęgowej muchołówki małej Ficedula parva w OSO Puszcza Darżlubska. Ornis Polonica 59: 183-196.

Sikora A., Neubauer G. 2018. Body mass increase before an oversea jump in a short-distance migrant, the White-throated Dipper Cinclus cinclus. Ardea 106: 105-117 PDF

Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowski D., Betleja J., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kuczyński L. 2018. Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ, Warszawa, pp. 1-471. [book, in Polish]

Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Ławicki Ł., Meissner W., Bobrek R., Cenian Z., Bzoma S., Betleja J., Kuczyński L., Moczarska J., Rohde Z., Rubacha S., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M., Zieliński P., Chylarecki P. 2018. Monitoring Ptaków Polski w latach 2016–2018. Biuletyn Monitoringu Przyrody 17: 1–90. [in Polish, with English summary]

Ledwoń M., Neubauer G. 2018. True deception during extra‐pair courtship feeding: cheating Whiskered Tern Chlidonias hybrida females perform better. Journal of Avian Biology: e01503

2017

Tomiałojć L., Neubauer G. 2017. Song Thrush Turdus philomelos and Hawfinch Coccothraustes coccothraustes exhibit non-random nest orientation in dense temperate forest. Acta Ornithologica 52: 209–220. Abstract

Neubauer G., Pilacka L., Zieliński P., Gromadzka J. 2017. Population-level body condition correlates with productivity in an arctic wader, the dunlin Calidris alpina, during post-breeding migration. PLOS ONE 12(11): e0187370. PDF

Ledwoń M., Neubauer G. 2017. Offspring desertion and parental care in the Whiskered Tern Chlidonias hybrida. Ibis 159: 860-872. Abstract

Wesołowski T., Neubauer G. 2017. Diet of Marsh Tit Poecile palustris nestlings in a primeval forest in relation to food supply and age of young. Acta Ornithologica 52: 105-118. Abstract

Gwiazda R., Ledwoń M., Neubauer G. 2017. Sex-specific foraging behaviour of adult Whiskered Terns Chlidonias hybrida in response to body mass and offspring age. Acta Ornithologica 52: 81-92. Abstract

Szczepkowski A., Gierczyk B., Borowski J., Neubauer G. 2017. New host and new localities of the Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland. Acta Mycologica 52: 1090. PDF

Neubauer G., Zieliński P., Typiak J., Niemczyk A. 2017. Decline of the Bluethroat Luscinia svecica in the Jezioro Karaś nature reserve. Ornis Polonica 58: 26-34. [in Polish, with English summary] PDF

2016

Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (eds). 2016. The birds of the Polish Carpathians – status, threats, conservation. OTOP, Marki, pp. 1-591. [book, in Polish, with English summary] PDF

Chodkiewicz T., Meissner W., Chylarecki P., Neubauer G., Sikora A., Pietrasz K., Cenian Z., Betleja J., Kajtoch Ł., Lenkiewicz W., Ławicki Ł., Rohde Z., Rubacha S., Smyk B., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M., Zieliński P. 2016. Monitoring of Polish birds in 2015–2016. Biuletyn Monitoringu Przyrody 15: 1-85. [in Polish, with English summary] PDF

Neubauer G., Sikora A. 2016. Estimation of density and abundance of the Red-breasted Flycatcher Ficedula parva in the Tricity Forest (N Poland) using replicated point-counts. Ornis Polonica 57: 169-186. [in Polish, with English summary] PDF

Sikora A., Neubauer G., Sulej A. 2016. Valuable breeding bird species and the importance of the Special Protection Area Borecka Forest. Ornis Polonica 57: 12-28. [in Polish, with English summary] PDF

Ledwoń M., Betleja J., Neubauer G. 2016. Different trapping schemes and variable disturbance intensity do not affect hatching success in the Whiskered Tern Chlidonias hybrida. Bird Study 63: 136-140. Abstract

2015

Marchowski D., Neubauer G., Ławicki Ł., Woźniczka A., Wysocki D., Guentzel S., Jarzemski M. 2015. The Importance of Non-Native Prey, the Zebra Mussel Dreissena polymorpha, for the Declining Greater Scaup Aythya marila: A Case Study at a Key European Staging and Wintering Site. PLOS ONE 10 (12): e0145496. PDF

Sikora A., Neubauer G. 2015. New sites and occurrence of the Bearded Tooth Hericium erinaceus in Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71: 368-379. [in Polish, with English summary] Abstract

Neubauer G., Sikora A. 2015. New sites of Climacocystis borealis in northern Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71: 129-136. [in Polish, with English summary] Abstract

Neubauer G., Sikora A. 2015. O potrzebie publikowania wyników inwentaryzacji ornitologicznych prowadzonych na Obszarach Specjalnej Ochrony. Ornis Polonica 56: 345-347. [in Polish] PDF

Neubauer G., Chodkiewicz T., Meissner W., Chylarecki P., Sikora A., Pietrasz K., Cenian Z., Zieliński P., Betleja J., Gaszewski K., Kajtoch Ł., Lenkiewicz W., Ławicki Ł., Rohde Z., Rubacha S., Smyk B., Stachyra P., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M. 2015. Monitoring of Polish birds in 2013-2015. Biuletyn Monitoringu Przyrody 12: 1-92. [in Polish, with English summary] PDF

Sikora A., Szymkiewicz M., Górski A., Neubauer G. 2015. Rare and uncommon breeding birds in the Special Protection Area Napiwodzko-Ramucka Forest (N Poland). Ornis Polonica 56: 190-211. [in Polish, with English summary] PDF

Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G., Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2015. Population estimates of breeding birds in Poland in 2008-2012. Ornis Polonica 56: 149-189. [in Polish, with English summary] PDF

Ledwoń M., Betleja J., Neubauer G. 2015. An Effective Method for Trapping Both Parents and Chicks in Whiskered Terns (Chlidonias hybrida) and its Impact on Breeding Success. Waterbirds 38: 290-295. Abstract

Gwiazda R., Neubauer G., Betleja J., Bednarz Ł., Zagalska-Neubauer M. 2015. Reproductive parameters of Caspian Gull Larus cachinnans Pallas, 1811 in different habitats nearby and away fish ponds. Polish Journal of Ecology 63: 159-165. Abstrakt

Sikora A., Neubauer G., Antczak J., Kotlarz B., Ziółkowski M. 2015. The value of the lower part of the River Łeba valley for birds. Ptaki Pomorza 5: 49-62. [in Polish, with English summary] PDF

2014

Neubauer G., Nowicki P., Zagalska-Neubauer M. 2014. Haldane's rule revisited: do hybrid females have a shorter lifespan? Survival of hybrids in a recent contact zone between two large gull species. Journal of Evolutionary Biology 27: 1248-1255. PDF

Ledwoń M., Betleja J., Stawarczyk T., Neubauer G. 2014. The Whiskered Tern Chlidonias hybrida expansion in Poland: the role of immigration. Journal of Ornithology 155: 459-470. PDF

2013

Neubauer G., Sikora A. 2013. Detection probability of the Collared Flycatcher Ficedula albicollis during quick, multiple surveys: a case study in an isolated population in northern Poland. Ornis Fennica 90: 211-221. PDF

Neubauer G. 2013. Recent records of Lesser Grey Shrike Lanius minor and Woodchat Shrike L. senator in Gdańsk Pomerania. Ptaki Pomorza 4: 135-142. [in Polish, with English summary] PDF

Neubauer G., Bobrek R. 2013. Chiffchaff Phylloscopus collybita with aberrant song - a potential pitfall in identification of vagrant Iberian Chiffchaffs P. ibericus. W: Rodríguez N., García J. & Copete J.-L. (red.). El mosquitero iberico. Grupo Iberico de Anillamento, Leon, pp. 93-98. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ledwoń M., Neubauer G., Betleja J. 2013. Adult and pre-breeding survival estimates of the Whiskered Tern Chlidonias hybrida breeding in southern Poland. Journal of Ornithology 154: 633-643. PDF

Chodkiewicz T., Neubauer G., Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Ostasiewicz M., Wylegała P., Ławicki Ł., Smyk B., Betleja J., Gaszewski K., Górski A., Grygoruk G., Kajtoch Ł., Kata K., Krogulec J., Lenkiewicz W., Marczakiewicz P., Nowak D., Pietrasz K., Rohde Z., Rubacha S., Stachyra P., Świętochowski P., Tumiel T., Urban M., Wieloch M., Woźniak B., Zielińska M., Zieliński P. 2013. Monitoring of Polish birds in 2012–2013. Biuletyn Monitoringu Przyrody 11: 1-72. [in Polish, with English summary] PDF

2012

Neubauer G., Szczepkowski A. 2012. New localities of the apple tooth fungus Sarcodontia crocea and two other rarely recorded lignicolous fungi growing on apple trees Malus sp. in Poland. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 68-77. [in Polish, with English summary] PDF

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2012. Reproductive performance and changes in relative species abundance in a mixed colony of Herring and Caspian Gulls, Larus argentatus and L. cachinnans. Acta Ornithologica 47: 185-194. PDF

Chodkiewicz T., Neubauer G., Meissner W., Sikora A., Chylarecki P., Woźniak B., Bzoma S., Brewka B., Rubacha S., Kus K., Rohde Z., Cenian Z., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kajtoch Ł., Szałański P., Betleja J. 2012. Monitoring of Polish birds in 2010–2012. Biuletyn Monitoringu Przyrody 9: 1-44. [in Polish, with English summary] PDF

Neubauer G., Sikora A. 2012. Breeding bird community of the Jar Rzeki Raduni nature reserve (Gdańsk Pomerania). Ptaki Pomorza 3: 73-86. [in Polish, with English summary] PDF

Goncharov D., Neubauer G. 2012. First nesting of the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus in Belarus. Vogelwelt 133: 143-148. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neubauer G., Zieliński P., Wojciechowski Z., Buszkiewicz E., Siekiera J., Siekiera A. 2012. Leaving on migration: estimating departure dates of Barn Swallows Hirundo rustica from summer roosts using a capture-mark-recapture approach. Bird Study 59: 144-154. Abstrakt

2011

Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. (red.). 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. GDOŚ, Warszawa, pp. 1-158. [book, in Polish] PDF

Neubauer G., Sikora A., Chodkiewicz T., Cenian Z., Chylarecki P., Archita B., Betleja J., Rohde Z., Wieloch M., Woźniak B., Zieliński P., Zielińska M. 2011. Monitoring of Polish breeding birds in 2008-2009. Biuletyn Monitoringu Przyrody 8: 1-40. [in Polish, with English summary] PDF

Gibbins C., Neubauer G., Small B.J. 2011. Identification of Caspian Gull. Part 2: phenotypic variability and the field characteristics of hybrids. British Birds 104: 702-742. PDF

Ostasiewicz M., Chodkiewicz T., Chylarecki P., Neubauer G., Woźniak B. 2011. Index of common forest birds – what can we accomplish using data from common breeding bird monitoring scheme in State Monitoring of Environment? Studia i Materiały CEPL w Rogowie 27: 63-74. [in Polish, with English summary] PDF

Gavrilyuk M.N., Grishchenko V.N., Poluda A.M., Ilyukha A.V., Yablonovskaya-Grishchenko E.D., Borisenko N.N., Neubauer G. 2011. Efectiveness of colour-ringing of Caspian Gulls at Kreminchuk Reservoir. Visnik Cherkaskovo Univeristetu, Vipusk 204: 12-16. [in Russian] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gwiazda R., Bukaciński D., Neubauer G., Faber M., Betleja J., Zagalska-Neubauer M., Bukacińska M., Chylarecki P. 2011. Diet composition of the Caspian Gull (Larus cachinnans) in inland Poland: effects of breeding area, breeding stage and sympatric breeding with the Herring Gull (Larus argentatus). Ornis Fennica 88: 80-89. PDF

2010

Wiehle D., Neubauer G. 2010. Seasonal and long-term changes in numbers of the Herring Gull Larus argentatus, Caspian Gull L. cachinnans and Yellow-legged Gull L. michahellis in the Upper Vistula Valley. Ornis Polonica 51: 196-204. [in Polish, with English summary] PDF

Beran V., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. 2010. First proven case of a backcross hybrid between the Herring Gull (Larus argentatus) and the Caspian Gull (Larus cachinnans) in the Czech Republic. Sylvia 46: 171-177. [in Czech, with English summary] PDF

Neubauer G., Faber M., Zagalska-Neubauer M. 2010. Yellow-legged Gulls in Poland: status and separation from yellow-legged Herring Gulls and hybrids. Dutch Birding 32: 163-170. PDF

Lenda M., Zagalska-Neubauer M., Neubauer G., Skórka P. 2010. Do invasive species undergo metapopulation dynamics? A case study of the invasive Caspian Gull Larus cachinnans in Poland. Journal of Biogeography 37: 1824-1834. Abstrakt

2009

Neubauer G., Sikora A., Stawarczyk T. 2009. Occurrence, ecology and detection methods of the Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum in Poland. Notatki Ornitologiczne 50: 251-267. [in Polish, with English summary] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neubauer G., Faber M., Betleja J., Gębski P., Iciek T., Kajzer Z., Ławicki Ł., Meissner W., Orłowski G., Sidelnik M., Wiehle D., Winiecki J. 2009. Wintering of the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus in Poland in 1996-2009. Notatki Ornitologiczne 50: 194-205. [in Polish, with English summary] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., Bell D.A., Crochet P.-A. 2009. Speciation with gene flow in the large white-headed gulls: does selection counterbalance introgression? Heredity 102: 133-146. PDF

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M.M., Pons J.-M., Crochet P.-A., Chylarecki P., Przystalski A., Gay L. 2009. Assortative Mating Without Complete Reproductive Isolation in a Zone of Recent Secondary Contact between Herring Gulls (Larus argentatus) and Caspian Gulls (L. cachinnans). Auk 126: 409-419. PDF

2008

Sikora A., Neubauer G. 2008. Scandinavian and central European subspecies of White-throated Dipper Cinclus cinclus interbreed in an isolated population in northern Poland. Ornis Fennica 85: 73-81. PDF

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Neubauer G., Rohde Z., Archita B., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P. 2008. Monitoring of bird species in Poland, 2006-2007. Biuletyn Monitoringu Przyrody 6: 6-26. [in Polish, with English summary] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2007

Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., David P., Crochet P.-A. 2007. Molecular and morphological patterns of introgression between two white-headed gull species in a zone of recent secondary contact. Molecular Ecology 16: 3215-3227. Abstrakt

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (eds). 2007. The atlas of breeding birds in Poland 1985–2004. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań, pp. 1-639. [book, in Polish, with English summary]

Neubauer G., Betleja J., Zagalska-Neubauer M. 2007. Origin of Caspian Gulls Larus cachinnans breeding in Poland. British Birds 100: 554-557. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mokwa T., Neubauer G., Zieliński P. 2007. Birds of Hel Peninsula. Influence, Dąbrowa Górnicza, pp. 1-77. [book, in Polish, with English summary]

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2007. Mixed brood of the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus and Herring Gull L. argentatus at the Włocławek Reservoir. Notatki Ornitologiczne 48: 137-139. [in Polish, with English summary] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faber M., Neubauer G. 2007. Određivanje srebrnastog galeba Larus argentatus, sinjeg galeba Larus cachinnans i morskog galeba Larus michahellis. Ciconia 15: 123-128. [in Serbian]

2006

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Gwiazda R., Faber M., Bukaciński D., Betleja J., Chylarecki P. 2006. Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridisation. Vogelwelt 127: 11-22. PDF

Klein R., Neubauer G. 2006. Influxes of Caspian Gulls Larus cachinnans and Yellow-legged Gulls L. michahellis into northern Central Europe – origin, causes, course and trend. Vogelwelt 127: 91-97. [in German] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. 2006. Sexual dimorphism and sex identification of the Herring Gull Larus argentatus group using biometric measurements. Notatki Ornitologiczne 47: 185-191. [in Polish, with English summary] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.