Pracownicy

dr

Pracownia Biologii Lasu
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław

tel. 071 375 40 37
fax 071 322 28 17
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyżury - pokój 322:
czwartki 13-15
Po 30 III kontakt wyłącznie mailowy (pobyt w terenie)

 Kierownik Pracowni

 

 

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze związane są z ekologią ptaków w różnych środowiskach. Dotychczas zajmowałem się dynamiką populacji z użyciem różnych metod monitoringu (wliczając modelowanie liczebności i rozpowszechnienia) i demografią ptasich populacji (z użyciem modelowania przeżywalności). Ptaki zamieszkujące lasy pozostają w centrum moich zainteresowań. Poboczne projekty obejmowały zróżnicowane tematy związane z identyfikacją gatunków (duże mewy), ekologią i zachowaniem (wybór partnera), a zakończone badania koncentrowały się na hybrydyzacji dzikich populacji i ekologii migracji. Interesuję się także grzybami rozkładającymi drewno.

Moj profil na Research Gate

2020

Neubauer G., Sikora A. 2020. Abundance estimation from point counts when replication is spatially intensive but temporally limited: comparing binomial N-mixture and hierarchical distance sampling models. Ornis Fennica 97: 131-147 (PDF)

Sikora A., Neubauer G., Lubińska K., Chodkiewicz T. 2020. Rozmieszczenie i liczebność lelka Caprimulgus europaeus w OSO Natura 2000 Wielki Sandr Brdy. Ornis Polonica 61: 71-87.

2019

Wesołowski T., Rowiński P., Neubauer G. 2019. Food of Nuthatch Sitta europaea Young in a Primeval Forest: Effects of varying food supply and age of nestlings. Acta Ornithologica 54: 85-104.

Keslinka L.K., Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D., Neubauer G. 2019. Determinants of the little auk (Alle alle) breeding colony location and size in W and NW coast of Spitsbergen. PLOS ONE 14(3): e0212668.

Ledwoń M., Neubauer G., Żmuda A., Flis A. 2019. Interaction between parent body condition and sex affects offspring desertion in response to acute stress. Journal of Ornithology 160: 417-428.

Marchowski D., Neubauer G. 2019. Kleptoparasitic strategies of Mallards towards conspecifics and Eurasian Coots. Ardea 107: 110-114.

Chodkiewicz T., Chylarecki P., Sikora A., Wardecki Ł., Bobrek R., Neubauer G., Marchowski D., Dmoch A., Kuczyński L. 2019. Raport z wdrażania art. 12 Dyrektywy Ptasiej w Polsce w latach 2013-2018: stan, zmiany, zagrożenia. Biuletyn Monitoringu Przyrody 20: 1–80. Link

Wuczyński A., Krogulec G., Neubauer G., Profus P. 2019. Pierwsza ocena liczebności bociana białego Ciconia ciconia w Polsce w 1958 roku – streszczenie prezentacji. Chrońmy Przyr. Ojcz. 75 (5): 336–344. PDF

2018

Sikora A., Neubauer G., Rohde Z., Półtorak W. 2018. Ocena liczebności populacji lęgowej muchołówki małej Ficedula parva w OSO Puszcza Darżlubska. Ornis Polonica 59: 183-196.

Sikora A., Neubauer G. 2018. Body mass increase before an oversea jump in a short-distance migrant, the White-throated Dipper Cinclus cinclus. Ardea 106: 105-117 PDF

Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowski D., Betleja J., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kuczyński L. 2018. Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ, Warszawa, pp. 1-471. [book, in Polish]

Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Ławicki Ł., Meissner W., Bobrek R., Cenian Z., Bzoma S., Betleja J., Kuczyński L., Moczarska J., Rohde Z., Rubacha S., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M., Zieliński P., Chylarecki P. 2018. Monitoring Ptaków Polski w latach 2016–2018. Biuletyn Monitoringu Przyrody 17: 1–90. [in Polish, with English summary]

Ledwoń M., Neubauer G. 2018. True deception during extra‐pair courtship feeding: cheating Whiskered Tern Chlidonias hybrida females perform better. Journal of Avian Biology: e01503

2017

Tomiałojć L., Neubauer G. 2017. Song Thrush Turdus philomelos and Hawfinch Coccothraustes coccothraustes exhibit non-random nest orientation in dense temperate forest. Acta Ornithologica 52: 209–220. Abstract

Neubauer G., Pilacka L., Zieliński P., Gromadzka J. 2017. Population-level body condition correlates with productivity in an arctic wader, the dunlin Calidris alpina, during post-breeding migration. PLOS ONE 12(11): e0187370. PDF

Ledwoń M., Neubauer G. 2017. Offspring desertion and parental care in the Whiskered Tern Chlidonias hybrida. Ibis 159: 860-872. Abstract

Wesołowski T., Neubauer G. 2017. Diet of Marsh Tit Poecile palustris nestlings in a primeval forest in relation to food supply and age of young. Acta Ornithologica 52: 105-118. Abstract

Gwiazda R., Ledwoń M., Neubauer G. 2017. Sex-specific foraging behaviour of adult Whiskered Terns Chlidonias hybrida in response to body mass and offspring age. Acta Ornithologica 52: 81-92. Abstract

Szczepkowski A., Gierczyk B., Borowski J., Neubauer G. 2017. New host and new localities of the Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland. Acta Mycologica 52: 1090. PDF

Neubauer G., Zieliński P., Typiak J., Niemczyk A. 2017. Decline of the Bluethroat Luscinia svecica in the Jezioro Karaś nature reserve. Ornis Polonica 58: 26-34. [in Polish, with English summary] PDF

2016

Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (eds). 2016. The birds of the Polish Carpathians – status, threats, conservation. OTOP, Marki, pp. 1-591. [book, in Polish, with English summary] PDF

Chodkiewicz T., Meissner W., Chylarecki P., Neubauer G., Sikora A., Pietrasz K., Cenian Z., Betleja J., Kajtoch Ł., Lenkiewicz W., Ławicki Ł., Rohde Z., Rubacha S., Smyk B., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M., Zieliński P. 2016. Monitoring of Polish birds in 2015–2016. Biuletyn Monitoringu Przyrody 15: 1-85. [in Polish, with English summary] PDF

Neubauer G., Sikora A. 2016. Estimation of density and abundance of the Red-breasted Flycatcher Ficedula parva in the Tricity Forest (N Poland) using replicated point-counts. Ornis Polonica 57: 169-186. [in Polish, with English summary] PDF

Sikora A., Neubauer G., Sulej A. 2016. Valuable breeding bird species and the importance of the Special Protection Area Borecka Forest. Ornis Polonica 57: 12-28. [in Polish, with English summary] PDF

Ledwoń M., Betleja J., Neubauer G. 2016. Different trapping schemes and variable disturbance intensity do not affect hatching success in the Whiskered Tern Chlidonias hybrida. Bird Study 63: 136-140. Abstract

2015

Marchowski D., Neubauer G., Ławicki Ł., Woźniczka A., Wysocki D., Guentzel S., Jarzemski M. 2015. The Importance of Non-Native Prey, the Zebra Mussel Dreissena polymorpha, for the Declining Greater Scaup Aythya marila: A Case Study at a Key European Staging and Wintering Site. PLOS ONE 10 (12): e0145496. PDF

Sikora A., Neubauer G. 2015. New sites and occurrence of the Bearded Tooth Hericium erinaceus in Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71: 368-379. [in Polish, with English summary] Abstract

Neubauer G., Sikora A. 2015. New sites of Climacocystis borealis in northern Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71: 129-136. [in Polish, with English summary] Abstract

Neubauer G., Sikora A. 2015. O potrzebie publikowania wyników inwentaryzacji ornitologicznych prowadzonych na Obszarach Specjalnej Ochrony. Ornis Polonica 56: 345-347. [in Polish] PDF

Neubauer G., Chodkiewicz T., Meissner W., Chylarecki P., Sikora A., Pietrasz K., Cenian Z., Zieliński P., Betleja J., Gaszewski K., Kajtoch Ł., Lenkiewicz W., Ławicki Ł., Rohde Z., Rubacha S., Smyk B., Stachyra P., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M. 2015. Monitoring of Polish birds in 2013-2015. Biuletyn Monitoringu Przyrody 12: 1-92. [in Polish, with English summary] PDF

Sikora A., Szymkiewicz M., Górski A., Neubauer G. 2015. Rare and uncommon breeding birds in the Special Protection Area Napiwodzko-Ramucka Forest (N Poland). Ornis Polonica 56: 190-211. [in Polish, with English summary] PDF

Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G., Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2015. Population estimates of breeding birds in Poland in 2008-2012. Ornis Polonica 56: 149-189. [in Polish, with English summary] PDF

Ledwoń M., Betleja J., Neubauer G. 2015. An Effective Method for Trapping Both Parents and Chicks in Whiskered Terns (Chlidonias hybrida) and its Impact on Breeding Success. Waterbirds 38: 290-295. Abstract

Gwiazda R., Neubauer G., Betleja J., Bednarz Ł., Zagalska-Neubauer M. 2015. Reproductive parameters of Caspian Gull Larus cachinnans Pallas, 1811 in different habitats nearby and away fish ponds. Polish Journal of Ecology 63: 159-165. Abstrakt

Sikora A., Neubauer G., Antczak J., Kotlarz B., Ziółkowski M. 2015. The value of the lower part of the River Łeba valley for birds. Ptaki Pomorza 5: 49-62. [in Polish, with English summary] PDF

2014

Neubauer G., Nowicki P., Zagalska-Neubauer M. 2014. Haldane's rule revisited: do hybrid females have a shorter lifespan? Survival of hybrids in a recent contact zone between two large gull species. Journal of Evolutionary Biology 27: 1248-1255. PDF

Ledwoń M., Betleja J., Stawarczyk T., Neubauer G. 2014. The Whiskered Tern Chlidonias hybrida expansion in Poland: the role of immigration. Journal of Ornithology 155: 459-470. PDF

2013

Neubauer G., Sikora A. 2013. Detection probability of the Collared Flycatcher Ficedula albicollis during quick, multiple surveys: a case study in an isolated population in northern Poland. Ornis Fennica 90: 211-221. PDF

Neubauer G. 2013. Recent records of Lesser Grey Shrike Lanius minor and Woodchat Shrike L. senator in Gdańsk Pomerania. Ptaki Pomorza 4: 135-142. [in Polish, with English summary] PDF

Neubauer G., Bobrek R. 2013. Chiffchaff Phylloscopus collybita with aberrant song - a potential pitfall in identification of vagrant Iberian Chiffchaffs P. ibericus. W: Rodríguez N., García J. & Copete J.-L. (red.). El mosquitero iberico. Grupo Iberico de Anillamento, Leon, pp. 93-98. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ledwoń M., Neubauer G., Betleja J. 2013. Adult and pre-breeding survival estimates of the Whiskered Tern Chlidonias hybrida breeding in southern Poland. Journal of Ornithology 154: 633-643. PDF

Chodkiewicz T., Neubauer G., Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Ostasiewicz M., Wylegała P., Ławicki Ł., Smyk B., Betleja J., Gaszewski K., Górski A., Grygoruk G., Kajtoch Ł., Kata K., Krogulec J., Lenkiewicz W., Marczakiewicz P., Nowak D., Pietrasz K., Rohde Z., Rubacha S., Stachyra P., Świętochowski P., Tumiel T., Urban M., Wieloch M., Woźniak B., Zielińska M., Zieliński P. 2013. Monitoring of Polish birds in 2012–2013. Biuletyn Monitoringu Przyrody 11: 1-72. [in Polish, with English summary] PDF

2012

Neubauer G., Szczepkowski A. 2012. New localities of the apple tooth fungus Sarcodontia crocea and two other rarely recorded lignicolous fungi growing on apple trees Malus sp. in Poland. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 68-77. [in Polish, with English summary] PDF

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2012. Reproductive performance and changes in relative species abundance in a mixed colony of Herring and Caspian Gulls, Larus argentatus and L. cachinnans. Acta Ornithologica 47: 185-194. PDF

Chodkiewicz T., Neubauer G., Meissner W., Sikora A., Chylarecki P., Woźniak B., Bzoma S., Brewka B., Rubacha S., Kus K., Rohde Z., Cenian Z., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kajtoch Ł., Szałański P., Betleja J. 2012. Monitoring of Polish birds in 2010–2012. Biuletyn Monitoringu Przyrody 9: 1-44. [in Polish, with English summary] PDF

Neubauer G., Sikora A. 2012. Breeding bird community of the Jar Rzeki Raduni nature reserve (Gdańsk Pomerania). Ptaki Pomorza 3: 73-86. [in Polish, with English summary] PDF

Goncharov D., Neubauer G. 2012. First nesting of the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus in Belarus. Vogelwelt 133: 143-148. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neubauer G., Zieliński P., Wojciechowski Z., Buszkiewicz E., Siekiera J., Siekiera A. 2012. Leaving on migration: estimating departure dates of Barn Swallows Hirundo rustica from summer roosts using a capture-mark-recapture approach. Bird Study 59: 144-154. Abstrakt

2011

Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. (red.). 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. GDOŚ, Warszawa, pp. 1-158. [book, in Polish] PDF

Neubauer G., Sikora A., Chodkiewicz T., Cenian Z., Chylarecki P., Archita B., Betleja J., Rohde Z., Wieloch M., Woźniak B., Zieliński P., Zielińska M. 2011. Monitoring of Polish breeding birds in 2008-2009. Biuletyn Monitoringu Przyrody 8: 1-40. [in Polish, with English summary] PDF

Gibbins C., Neubauer G., Small B.J. 2011. Identification of Caspian Gull. Part 2: phenotypic variability and the field characteristics of hybrids. British Birds 104: 702-742. PDF

Ostasiewicz M., Chodkiewicz T., Chylarecki P., Neubauer G., Woźniak B. 2011. Index of common forest birds – what can we accomplish using data from common breeding bird monitoring scheme in State Monitoring of Environment? Studia i Materiały CEPL w Rogowie 27: 63-74. [in Polish, with English summary] PDF

Gavrilyuk M.N., Grishchenko V.N., Poluda A.M., Ilyukha A.V., Yablonovskaya-Grishchenko E.D., Borisenko N.N., Neubauer G. 2011. Efectiveness of colour-ringing of Caspian Gulls at Kreminchuk Reservoir. Visnik Cherkaskovo Univeristetu, Vipusk 204: 12-16. [in Russian] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gwiazda R., Bukaciński D., Neubauer G., Faber M., Betleja J., Zagalska-Neubauer M., Bukacińska M., Chylarecki P. 2011. Diet composition of the Caspian Gull (Larus cachinnans) in inland Poland: effects of breeding area, breeding stage and sympatric breeding with the Herring Gull (Larus argentatus). Ornis Fennica 88: 80-89. PDF

2010

Wiehle D., Neubauer G. 2010. Seasonal and long-term changes in numbers of the Herring Gull Larus argentatus, Caspian Gull L. cachinnans and Yellow-legged Gull L. michahellis in the Upper Vistula Valley. Ornis Polonica 51: 196-204. [in Polish, with English summary] PDF

Beran V., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. 2010. First proven case of a backcross hybrid between the Herring Gull (Larus argentatus) and the Caspian Gull (Larus cachinnans) in the Czech Republic. Sylvia 46: 171-177. [in Czech, with English summary] PDF

Neubauer G., Faber M., Zagalska-Neubauer M. 2010. Yellow-legged Gulls in Poland: status and separation from yellow-legged Herring Gulls and hybrids. Dutch Birding 32: 163-170. PDF

Lenda M., Zagalska-Neubauer M., Neubauer G., Skórka P. 2010. Do invasive species undergo metapopulation dynamics? A case study of the invasive Caspian Gull Larus cachinnans in Poland. Journal of Biogeography 37: 1824-1834. Abstrakt

2009

Neubauer G., Sikora A., Stawarczyk T. 2009. Occurrence, ecology and detection methods of the Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum in Poland. Notatki Ornitologiczne 50: 251-267. [in Polish, with English summary] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neubauer G., Faber M., Betleja J., Gębski P., Iciek T., Kajzer Z., Ławicki Ł., Meissner W., Orłowski G., Sidelnik M., Wiehle D., Winiecki J. 2009. Wintering of the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus in Poland in 1996-2009. Notatki Ornitologiczne 50: 194-205. [in Polish, with English summary] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., Bell D.A., Crochet P.-A. 2009. Speciation with gene flow in the large white-headed gulls: does selection counterbalance introgression? Heredity 102: 133-146. PDF

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M.M., Pons J.-M., Crochet P.-A., Chylarecki P., Przystalski A., Gay L. 2009. Assortative Mating Without Complete Reproductive Isolation in a Zone of Recent Secondary Contact between Herring Gulls (Larus argentatus) and Caspian Gulls (L. cachinnans). Auk 126: 409-419. PDF

2008

Sikora A., Neubauer G. 2008. Scandinavian and central European subspecies of White-throated Dipper Cinclus cinclus interbreed in an isolated population in northern Poland. Ornis Fennica 85: 73-81. PDF

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Neubauer G., Rohde Z., Archita B., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P. 2008. Monitoring of bird species in Poland, 2006-2007. Biuletyn Monitoringu Przyrody 6: 6-26. [in Polish, with English summary] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2007

Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., David P., Crochet P.-A. 2007. Molecular and morphological patterns of introgression between two white-headed gull species in a zone of recent secondary contact. Molecular Ecology 16: 3215-3227. Abstrakt

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (eds). 2007. The atlas of breeding birds in Poland 1985–2004. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań, pp. 1-639. [book, in Polish, with English summary]

Neubauer G., Betleja J., Zagalska-Neubauer M. 2007. Origin of Caspian Gulls Larus cachinnans breeding in Poland. British Birds 100: 554-557. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mokwa T., Neubauer G., Zieliński P. 2007. Birds of Hel Peninsula. Influence, Dąbrowa Górnicza, pp. 1-77. [book, in Polish, with English summary]

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2007. Mixed brood of the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus and Herring Gull L. argentatus at the Włocławek Reservoir. Notatki Ornitologiczne 48: 137-139. [in Polish, with English summary] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faber M., Neubauer G. 2007. Određivanje srebrnastog galeba Larus argentatus, sinjeg galeba Larus cachinnans i morskog galeba Larus michahellis. Ciconia 15: 123-128. [in Serbian]

2006

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Gwiazda R., Faber M., Bukaciński D., Betleja J., Chylarecki P. 2006. Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridisation. Vogelwelt 127: 11-22. PDF

Klein R., Neubauer G. 2006. Influxes of Caspian Gulls Larus cachinnans and Yellow-legged Gulls L. michahellis into northern Central Europe – origin, causes, course and trend. Vogelwelt 127: 91-97. [in German] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. 2006. Sexual dimorphism and sex identification of the Herring Gull Larus argentatus group using biometric measurements. Notatki Ornitologiczne 47: 185-191. [in Polish, with English summary] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

dr

Pracownia Biologii Lasu
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania to głównie ekologia i zachowania ptaków, przede wszystkim zagadnienia dotyczące strategii rozrodczych, adaptacji do zmieniającego się środowiska życia oraz powiązania z innymi organizmami (źródło pokarmu, drapieżniki). W latach 2008-2015 uczestniczyłam w badaniach prowadzonych w lesie pierwotnym - ściśle chronionej części Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmowałam się m.in. fenologią rozrodu bogatki Parus major, czynnikami wpływającymi bezpośrednio na terminy przystępowania do lęgów oraz synchronizacją pory rozrodu z pojawami liściożernych gąsienic i jej wpływem na efektywność lęgów.

Następnie prowadziłam badania dotyczące biologii i etologii miejskiej populacji kosa Turdus merula (Park Żeromskiego w Szczecinie). Moim głównym celem było określenie czynników wpływających na sukces rozrodczy ptaków oraz wpływu poziomu stresu (określonego na podstawie morfologii krwi i zawartości różnych pierwiastków w organizmie) na przeżywalność osobnika oraz jego biologię rozrodu.

Obecnie wraz z zespołem kontynuuję badania ornitologiczne w Białowieskim Parku Narodowym.

Moj profil na Research Gate 

Wysocki D., Jankowiak Ł., Cholewa M., Zyskowski D. 2019. Natal conditions, lifespan and lifetime reproductive success of European blackbirds. Behavioral Ecology 30: 1707-1714.

Jankowiak Ł., Cholewa M., Wysocki D. 2018. Survival costs of within- and between-season mate change in the European Blackbird (Turdus merula). Journal of Avian Biology 49, DOI: 10.1111/jav.01643.

Wysocki D., Cholewa M., Jankowiak Ł. 2017. Fledgling adoption in European Blackbirds: an unrecognised phenomenon in a well-known species. Behavioral Ecology 29: 230-235.

Wysocki D., Jankowiak Ł., Cholewa M., Cichocka A., Bosiacka B., Baranowska-Bosiacka I., Gutowska I., Chlubek D. 2017. Influence of the breeding ground location on the fluoride ion level in egg shells of the European blackbird (Turdus merula). Fluoride 50: 237-245.

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343–354.

Wesołowski T. Cholewa M., Hebda G., Maziarz M., Rowiński P. 2016. Immense plasticity of timing of breeding in a sedentary forest passerine, Poecile palustris. Journal of Avian Biology 47: 129-133. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M. 2015. Natural nest-sites of Great Tits (Parus major) in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Journal of Ornithology 156: 613-623. Abstrakt, PDF

Cholewa M., Wesołowski T. 2011. Nestling food of European hole-nesting passerines: do we know enough to test the adaptive hypotheses on breeding seasons? Acta Ornithologica 46: 105–116. Abstrakt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wesołowski T., Cholewa M. 2009. Climate variation and bird breeding seasons in a primeval temperate forest. Climate Research 38: 199-208. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343-354. Abstrakt, PDF