Honorowi Współpracownicy

profesor dr hab.

tel. 071 375 40 37
fax 071 322 28 17
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Zainteresowania badawcze:

Moim głównym obiektem badań są ptaki leśne, ich ekologia, zachowanie, ewolucja i ochrona. Zajmuję się też biologią innych organizmów leśnych (grzyby, drzewa, bezkręgowce, ssaki) ważnych bezpośrednio lub pośrednio dla życia ptaków.

Od ponad 40 lat, wraz z zespołem, prowadzę badania w ostatnim fragmencie pierwotnych puszcz strefy umiarkowanej zachowanym w Białowieskim Parku Narodowym. Jest to żywe muzeum ewolucji, gdzie wciąż jeszcze można obserwować organizmy w warunkach, które istniały lasach europejskich przed ich przekształceniem przez człowieka. Tworzy to idealną sytuację do badania adaptacji ewolucyjnych, gdyż można tu zobaczyć do jakich warunków organizmy się przystosowywały, presji jakich czynników były poddawane w przeszłości. Dopiero w tych niezakłóconych warunkach, można prześledzić rzeczywisty wpływ drapieżnictwa, zasobów pokarmu czy konkurencji międzygatunkowej na zagęszczenia, produktywność i dynamikę populacji ptaków, można zebrać dane umożliwiające przeprowadzenie adekwatnych porównań z lasami pierwotnymi w innych strefach klimatycznych, a także ocenę stopnia i zakresu zmian spowodowanych w awifaunie lasów czynnikami antropogennymi. Badania w lesie pierwotnym koncentrują się obecnie - poza rejestracją wieloletnich zmian całego zgrupowania ptaków lęgowych - na badaniach dziuplaków: na procesach tworzenia i zaniku dziupli, obserwacjach fenologii rozwoju drzew, dynamiki liczebności owadów foliofagów, wpływu drapieżnictwa na produktywność lęgów, czynników synchronizujących przystępowanie ptaków do lęgów i wpływie gradacji liściożernych owadów na zachowanie ptaków i efektywność ich rozrodu.

Bardzo ważnym obszarem zainteresowań jest ochrona przyrody - tu łączę badania z praktycznymi działaniami na rzecz jej ochrony - szczególnie lasów pierwotnych i ptaków leśnych.

 

Wesołowski T., Rowiński P., Neubauer G. 2019. Food of Nuthatch Sitta europaea Young in a Primeval Forest: Effects of varying food supply and age of nestlings. Acta Ornithologica 54: 85-104.

Maziarz M., Grendelmeier A., Wesołowski T., Arlettaz R., Broughton R.K., Pasinelli G. 2019. Patterns of predator behaviour and Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix nest survival in a primaeval forest. Ibis 161: 854-866.

Dornelas M. et al. 2018. BioTIME: A database of biodiversity time series for the Anthropocene. Global Ecology and Biogeography 27: 760-786. PDF

Wesołowski T., Wierzcholska S. 2018. Tits as bryologists: patterns of bryophyte use in nests of three species cohabiting a primeval forest. J Ornithol. https://doi.org/10.1007/s10336-018-1535-2, PDF

Maziarz M., Broughton R.K., Hebda G., Wesołowski T. 2018. Occupation of wood warbler Phylloscopus sibilatrix nests by Myrmica and Lasius ants. Insectes Soclaux. https://doi.org/10.1007/s00040-018-0613-z, PDF

Wesołowski T., Neubauer G. 2017. Diet of Marsh Tit Poecile palustris nestlings in a primeval forest in relation to food supply and age of young. Acta Ornithologica 52: 105-118. Abstrakt

Wesołowski T. 2017. Failed predator attacks: a direct test of security of tree cavities used by Marsh Tits Poecile palustris. Auk 134: 802-810. Abstrakt

Hebda G., Wesołowski T., Rowiński P. 2017. Nest sites of a strong excavator, the Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major, in the Białowieża National Park (Poland). Ardea 105: 61-71. Abstrakt

Maziarz M., Broughton R. K., Wesołowski T. 2017. Microclimate in tree cavities and nest-boxes: implications for hole-nesting birds. Forest Ecology and Management 389: 306-313. Abstrakt

Hebda G., Wesołowski T., Rowiński P. 2016. Nest sites of Middle Spotted Woodpeckers Leiopicus medius in a primaeval forest. Ardea 104: 119-128. Abstrakt

Bobiec A., Buchholz L., Churski M., Chylarecki P., Fałtynowicz W., Gutowski J. M., Jaroszewicz B., Walankiewicz W., Wesołowski T., Zub K. 2016. Why the Białowieża Forest needs dead spruces? 2 II 2016. Angielskie tłumaczenie tekstu „Dlaczego martwe świerki są potrzebne...”. http://www.polishwolf.org.pl/download/BialowiezaForest_spruce_value.pdf

Wesołowski T., Kujawa A., Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M., Gutowski J. M., Jaroszewicz B., Nowak S., Orczewska A., Mysłajek R. W., Walankiewicz W. 2016. Dispute over the future of the Białowieża Forest: myths and facts. A voice in the debate. www.forestbiology.org (2016), Article 2: 1-12. PDF

Wesołowski T., Kujawa A., Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M., Gutowski J. M., Jaroszewicz B., Nowak S., Orczewska A., Mysłajek R. W., Walankiewicz W. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji. www.forestbiology.org (2016), Article 1: 1-12. PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343-354. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Cholewa M., Hebda G., Maziarz M., Rowiński P. 2016. Immense plasticity of timing of breeding in a sedentary forest passerine, Poecile palustris. Journal of Avian Biology 47: 129-133. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Czeszczewik D., Hebda G., Maziarz M., Mitrus C., Rowiński P. 2015. 40 years of breeding bird community dynamics in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornithologica 50: 95–120. Abstrakt, PDF

Mitrus S., Hebda G., Wesołowski T. 2015. Cohabitation of tree holes by ants and breeding birds in a temperate deciduous forest. Scandinavian Journal of Forest Research, DOI: 10.1080/02827581.2015.1072239. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M. 2015. Natural nest-sites of Great Tits (Parus major) in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Journal of Ornithology 156: 613-623. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P., Maziarz M. 2015. Interannual variation in tree seed production in a primeval temperate forest: does masting prevail? European Journal of Forest Research 134: 99-112. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2015. Dispersal in an extensive continuous forest habitat: Marsh Tit Poecile palustris in the Białowieża National Park. Journal of Ornithology 156: 349-361. Abstrakt, PDF

Kampichler C., Angeler D. G., Holmes R. T., Leito A., Svensson S., van der Jeugd H. P.,Wesołowski T. 2014. Temporal dynamics of bird community composition: an analysis of baseline conditions from long‑term data. Oecologia 175: 1301-1313. Abstrakt, PDF

Hobson K. A., Van Wilgenburg S. L., Wesołowski T., Maziarz M., Bijlsma R. G., Grendelmeier A., Mallord J. W. 2014. A multi-isotope (δ2H, δ13C, δ15N) approach to establishing migratory connectivity in Palearctic-Afrotropical migrants: An example using Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix. Acta Ornithologica 49: 57–69. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2014. Do Blue Tits Cyanistes caeruleus synchronize reproduction with caterpillar peaks in a primeval forest? Bird Study 61: 231-245. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2014. Does darkness limit the use of tree cavities for nesting by birds? Journal of Ornithology 155: 793-799. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Mokwa T. 2013. Żywiciele i pora rozrodu kukułek Cuculus canorus w Polsce: analiza danych obrączkowania i kart gniazdowych. Ornis Polonica 54: 159-169. Abstrakt, PDF

Wesołowska W., Wesołowski T. 2013. Do Leucochloridium sporocysts manipulate the behaviour of their snail hosts? Journal of Zoolog 292: 151-155. Abstrakt, PDF

Mettler R., Schaefer H. M., Chernetsov N., Fiedler W., Hobson K. A., Ilieva M., Imhof E., Johnsen A., Renner S. C., Rolshausen G., SerranoD., Wesołowski T., Segelbacher G. 2013. Contrasting patterns of genetic differentiation among Blackcaps (Sylvia atricapilla) with divergent migratory orientations in Europe. PLOS ONE 8,11: e81365. Abstrakt, PDF

Hebda G., Pochrząst K., Mitrus S., Wesołowski T. 2013. Disappearance rates of old nest material from tree cavities: an experimental study. Scandinavian Journal of Forest Research 28: 445-450. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2013. Microclimate of tree cavities used by Great Tits (Parus major) in a primeval forest. Avian Biology Research 6: 47-56. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2013. Timing and stages of nest-building by Marsh Tits (Poecile palustris) in a primeval forest. Avian Biology Research 6: 31-38. Abstrakt, PDF

Czyż B., Rowiński P., Wesołowski T. 2012. No evidence for offspring sex ratio adjustment in Marsh Tits Poecile palustris breeding in a primeval forest. Acta Ornithologica 47: 111–118. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Fuller R. J. 2012. Spatial variation and temporal shifts in habitat use by birds at the European scale. W: Fuller R. (red.). Birds and habitat: relationships in changing landscapes. Cambridge University Press, Cambridge, str. 63-92.

Wesołowski T. 2012. Faulty practice in field biology – what should be done? Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2012. The breeding performance of Blue Tits Cyanistes caeruleus in relation to the attributes of natural holes in a primeval forest. Bird Study 59:437-448. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Maziarz M. 2012. Dark tree cavities – a challenge for hole nesting birds? Journal of Avian Biology 43: 454-460. Abstrakt, PDF

Hebda G., Wesołowski T. 2012. Low flea loads in birds' nests in tree cavities. Ornis Fennica 89: 139-144. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2012. ‘‘Lifespan’’ of non-excavated holes in a primeval temperate forest: A 30 year study. Biological Conservation 153: 118–126. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2012. Mroki leśne. Polityka 3 (2842), 18.01-24.01.2012: 61-62. JPG

Cholewa M., Wesołowski T. 2011. Nestling food of European hole-nesting passerines: do we know enough to test the adaptive hypotheses on breeding seasons? Acta Ornithologica 46: 105–116. Abstrakt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wesołowski T. 2011. Reports from nestbox studies: a review of inadequacies. Acta Ornithologica 46: 13-17. Abstrakt, PDF

Cockle C. L., Martin K., Wesołowski T. 2011. Woodpeckers, decay, and the future of cavity-nesting vertebrate communities worldwide. Frontiers in Ecology and Environment 9: 377–382. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2011. “Lifespan” of woodpecker-made holes in a primeval temperate forest: a thirty year study. Forest Ecology and Management 262:1846-1852. Abstrakt , PDF

Wesołowski T. 2011. Blackcap Sylvia atricapilla numbers, phenology and reproduction in a primeval forest — a 33-year study. Journal of Ornithology 152: 319–329. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Mitrus C., Czeszczewik D., Rowiński P. 2010. Breeding bird dynamics in a primeval temperate forest over thirty-five years: variation and stability in the changing world. Acta Ornithologica 45: 209–232. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2010. Timing of breeding and nestling diet of Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in relation to changing food supply. Bird Study 57: 540-552. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Maziarz M. 2009. Changes in breeding phenology and performance of Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix in a primeval forest: a thirty-year perspective. Acta Ornithologica 44: 69–80. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P., Maziarz M. 2009. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix: a nomadic insectivore in search of safe breeding grounds? Bird Study 56: 26–33. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Cholewa M. 2009. Climate variation and bird breeding seasons in a primeval temperate forest. Climate Research 38: 199-208. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2008. Late leaf development in pedunculate oak (Quercus robur): An antiherbivore defence? Scandinavian Journal of Forest Research 23: 386-394. Abstrakt, Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2007. Lessons from long-term hole-nester studies in a primeval temperate forest. Journal of Ornithology 148, s2: S395-S405. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P., Mitrus C., Czeszczewik D. 2006. Breeding bird community of a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland) at the beginning of the 21th century. Acta Ornithologica 41: 55-70. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2006. Timing of bud burst and tree-leaf development in a multispecies temperate forest. Forest Ecology and Management 237: 387-393. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2006. Nest-site re-use: Marsh Tit Poecile palustris decisions in a primeval forest. Bird Study 53: 199-204. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2006. Tree defoliation by winter moth Operophtera brumata L. during an outbreak affected by structure of forest landscape. Forest Ecology Managment 221: 299-305. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2006. Is there a cost of reproduction for Marsh Tits Parus palustris in a primeval forest? Ibis 148: 126-132. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2005. Virtual conservation: How the European Union is turning a blind eye to its vanishing primeval forests. Conservation Biology 19: 1349-1358. PDF

Wesołowski T., Czeszczewik D., Rowiński. P. 2005. Effects of forest management on Three-toed woodpecker Picoides tridactylus distribution in the Białowieża Forest (E Poland): conservation implications. Acta Ornithologica 40: 53-60. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Tomiałojć L. 2005. Nest sites, nest depredation, and productivity of avian broods in a primeval temperate forest: do the generalisations hold? Journal of Avian Biology 36: 361-367. Abstrakt, PDF

Tomiałojć L., Wesołowski T. 2005. The avifauna of the Białowieża Forest: a window into the past. British Birds 98: 174-193. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P. 2004. The breeding behaviour of the Nuthatch Sitta europaea in relation to natural hole attributes in a primeval forest. Bird Study 51: 143-155. Abstrakt, PDF

Tomiałojć L., Wesołowski T. 2004. Diversity of the Białowieża Forest avifauna in space and time. Journal of Ornithology 145: 81-92. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2004. The origin of parental care in birds - a reassessment. Behavioral Ecology 15: 520-523. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2003. Bird community dynamics in a primaeval forest - is interspecific competition important? Ornis Hungarica 12-13: 51-62. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Czuchra M. 2003. Kartoteka Gniazd i Lęgów - 25 lat pracy. Notatki Ornitologiczne 44: 146-154. PDF

Wesołowski T. 2003. Clutch size and breeding performance of Marsh Tits Parus palustris in relation to hole size in a primeval forest. Acta Ornithologica 38: 65-72. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Czeszczewik D., Mitrus C., Rowiński P. 2003. Ptaki Białowieskiego Parku Narodowego. Notatki Ornitologiczne 44: 1-31. Abstrakt

Pagenkopf K., Wesołowski T. 2002. Do male nuthatches Sitta europaea guard their mates? Journal für Ornithologie 143: 155-170. Abstrakt

Wesołowski T., Tomiałojć L., Mitrus C., Rowiński P., Czeszczewik D. 2002. Breeding bird community of a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland) at the end of XXth century. Acta Ornithologica 37: 27-45. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 2002. Antipredator adaptations in nesting marsh tits Parus palustris - the role of nest site security. Ibis 144: 593-601. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Czeszczewik D., Rowiński P., Walankiewicz W. 2002. Nest soaking in natural holes - a serious cause of breeding failure? Ornis Fennica 79: 132-138. Abstrakt

Wesołowski T., Stańska M. 2001. High ectoparasite loads in hole nesting birds - a nest box bias? Journal of Avian Biology 32: 281-285. Abstrakt

Wesołowski T. 2001. Ground checks - an efficient and reliable method to monitor holes' fate. Ornis Fennica 78: 193-197.

Wesołowski T. 2001. Host-parasite interactions in natural holes: marsh tits (Parus palustris) and blow flies (Protocalliphora falcozi). Journal of Zoology 255: 495-503. Abstrakt

Wesołowski T. 2000. What happens to old nests in natural cavities? Auk 117: 498-500.

Wesołowski T. 2000. Time saving mechanisms in the reproduction of Marsh Tits Parus palustris. Journal für Ornithologie 141: 309-318.Abstrakt

Wesołowski T., Czuchra M. 2000. Ekologia rozrodu raniuszka Aegithalos caudatus - analiza polskich kart gniazdowych. Notatki Ornitologiczne 41: 103-113.Abstrakt

Wesołowski T. 1999. Marsh Tits (Parus palustris) are not excavators. Ibis 141: 149. PDF

Wesołowski T. 1999. Reduction of phallus in birds - an avian way to safe sex? Journal of Avian Biology 30: 483-485. Abstrakt

Wesołowski T. 1998. Timing and synchronisation of breeding in a Marsh Tit Parus palustris population from a primaeval forest. Ardea 86: 89-100. Abstrakt

Wesołowski T., Tomiałojć L. 1997. Breeding bird dynamics in a primaeval temperate forest: Long-term trends in Białowieża National Park (Poland). Ecography 20: 432-453. Abstrakt, PDF

Angelstam P., Anufriev V., Balciauskas L., Blagovidov A., Borgergard S., Hodge S., Majewski P., Ponomorenko S., Shvarts E., Tishkov A., Tomiałojć L., Wesołowski T. 1997. Biodiversity and sustainable forestry in European forests - how West and East can learn from each other. Wildlife Society Bulletin 25: 38-48.

Rothery P., Newton I., Dale L., Wesołowski T. 1997. Testing for density dependence allowing for weather effects. Oecologia 112: 518-523. Abstrakt

Wesołowski T. 1996. Natural nest sites of Marsh Tits Parus palustris in a primaeval forest (Białowieża National Park, Poland). Die Vogelwarte 38: 235-249. Abstrakt

Wesołowski T. 1996. Wysiadywanie w pustym gnieździe i inne zaburzenia inkubacji u sikor ubogich (Parus palustris) w Białowieskim Parku Narodowym. Notatki Ornitologiczne 37: 148-151.

Tomiałojć L., Wesołowski T. 1996. Structure of a primaeval forest bird community during 1970s and 1990s (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornithologica 31: 133-154. Abstrakt

Wesołowski T. 1995. Birds from a primaeval temperate forest hardly use feeders in winter. Ornis Fennica 72: 132-134. PDF

Wesołowski T. 1995. Value of Białowieża Forest for the conservation of white-backed woodpecker (Dendrocopos leucotos) in Poland. Biological Conservation 71: 69-75. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. 1995. Ecology and behaviour of White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) in a primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Die Vogelwarte 38: 61-75. Abstrakt

Wesołowski T. 1995. The loss of avian cavities by injury compartmentalization in a primaeval European forest. The Condor 97: 256-257.

Wesołowski T., Tomiałojć L. 1995. Ornithologische Untersuchungen im Urwald von Białowieża - eine Überischt. Der Ornithologische Beobachter 92: 111-146. Abstrakt

Tomiałojć L., Wesołowski T. 1994. Die Stabilität der Vogelgemeinschaft in einem Urwald der gemässigten Zone: Ergebnisse einer 15jährigen Studie aus dem Nationalpark von Białowieża (Polen). Der Ornithologische Beobachter 91: 73-110. Abstrakt

Wesołowski T. 1994. On the origin of parental care and the early evolution of male and female parental roles in birds. American Naturalist 143: 39-58. Abstrakt

Wesołowski T. 1994. Variation in the numbers of resident birds in a primaeval temperate forest: Are winter weather, seed crop, caterpillars and interspecific competition involved? In: Hagemijer E. J. M. & T. J. Verstrael (eds). Bird numbers 1992. Statistics Netherlands, Heerlen, pp. 203-211. Abstrakt

Wesołowski T., Stawarczyk T. 1991. Survival and population dynamics of Nuthatches Sitta europaea breeding in natural cavities in a primeval temperate forest. Ornis Scandinavica 22: 143-154. Abstrakt

Wesołowski T. 1991. Bedetung des Bruterfolgs für die Abname des Feldsperlings Passer montanus in der Schweiz. (Importance of nesting success for the decrease of Tree Sparrow Passer montanus in Switzerland). Der Onithologische Beobachter 88: 253-263. Abstrakt

Tomiałojć L., Wesołowski T. 1990. Bird communities of the primaeval temperate forest of Białowieża, Poland. In: Keast A., Blondell J., Helle P., Kikkawa J., Recher H. W., Holmes R. T. (eds). Biogeography and ecology of forest bird communities. SPB Academic Publ. bv, The Hague, pp. 141-165. Abstrakt

Piotrowska M., Wesołowski T. 1989. The breeding ecology and behaviour of the Chiffchaff Phylloscopus collybita in primaeval and managed stands of Białowieża Forest (Poland). Acta Ornithologica 25: 25-76. Abstrakt

Wesołowski T. 1989. Nest-sites of hole-nesters in a primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornithologica 25: 321-351. Abstrakt

Wesołowski T. 1987. Riverine forest in Poland and German Democratic Republic - their status and avifauna. In: Imboden E. (ed.). Riverine forests in Europe - Status and Conservation ICBP Cambridge, pp. 48-54.

Wesołowski T. 1987. Polygyny in three temperate forest Passerines (with a critical reevaluation of hypotheses for the evolution of polygyny). Acta Ornithologica 23: 273-302. Abstrakt

Wesołowski T., Tomiałojć L., Stawarczyk T. 1987. Why low numbers of Parus major in Białowieża Forest - removal experiments. Acta Ornithologica 23: 303-316. Abstrakt

Wesołowski T. 1986. Riverine populations of gulls and terns in Poland and problems of the protection. Var Fägelvärld. Suppl. 11: 233-237.

Wesołowski T., Czapulak A. 1986. Biologia rozrodu kosa (Turdus merula) i drozda śpiewaka (Turdus philomelos) w Polsce - wstępna analiza kart gniazdowach. Notatki Ornitologiczne 27: 31-60. Abstrakt

Wesołowski T., Tomiałojć L. 1986. The breeding ecology of woodpeckers in a temperate primaeval forest - preliminary data. Acta Ornithologica 22: 1-22. Abstrakt

Wesołowski T. 1985. The breeding ecology of the Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in primaeval forest. Ornis Scandinavica 16: 49-60. Abstrakt

Wesołowski T., Głażewska E., Głażewski L., Hejnowicz E., Nawrocka B., Nawrocki P., Okońska K. 1985. Size, habitat distribution and site turnover of gull and tern colonies on the middle Vistula. Acta Ornithologica 21: 45-67. Abstrakt

Tomiałojć L., Wesołowski T., Walankiewicz W. 1984. Breeding bird community of a primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornithologica 20: 241-310. Abstrakt

Wesołowski T. 1983. The breeding ecology and behaviour of Wrens Troglodytes troglodytes living under primaeval and secondary conditions. Ibis 125: 499-515. Abstrakt

Wesołowski T. 1981. Population restoration after removal of wrens (Troglodytes troglodytes) breeding in primaeval forest. Journal of Animal Ecology 50: 809-814. Abstrakt

Wesołowski T. 1981. Czynniki ekologiczne, dobór płciowy a ewolucja poligynii u ptaków. Przegląd Zoologiczny 25: 387-398.

Wesołowski T. 1982. Altruistyczne świstunki? Notatki Ornitologiczne 22: 69-71.

Borowiec M., Wesołowski T. T. 1980. Polska bibliografia ornitologiczna II. Lata 1961-1970. Acta Ornithologica 18: 1-140.

Tomiałojć L., Walankiewicz W., Wesołowski T. T. 1977. Methods and preliminary results of the bird census work in primeval forest of Białowieża National Park. Polish Ecological Studies 3 (4): 215-223.

Wesołowski T. T. 1975. Ptaki Jeziora Bytyńskiego (woj. poznańskie). Acta Ornithologica 15: 113-144.

Nowysz W., Wesołowski T. T. 1972. Ptaki Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego i okolic w sezonie lęgowym. Notatki Przyrodnicze 6(8): 1-31.

 

dr
Honorowy współpracownik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

Obiektem moich zainteresowań są ptaki, ich ekologia i adaptacje.
Pracuję w zespole w lesie pierwotnym Puszczy Białowieskiej. Miejsce to daje wyjątkową możliwość poznawania złożonych relacji między organizmami a ich środowiskiem. Las ten cechuje m.in. bogata i różnorodna fauna drapieżników, duża dostępność pokarmu oraz miejsc gniazdowych (w tym dziupli).
Do tej pory zajmowałam się ekologią rozrodu świstunki Phylloscopus sibilatrix. Obecnie moim celem jest opisanie naturalnych miejsc rozrodu bogatki Parus major i zbadanie relacji między parametrami lęgów sikor a cechami zasiedlanych dziupli.

 

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343-354. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. Cholewa M., Hebda G., Maziarz M., Rowiński P. 2016. Immense plasticity of timing of breeding in a sedentary forest passerine, Poecile palustris. Journal of Avian Biology 47: 129-133. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Czeszczewik D., Hebda G., Maziarz M., Mitrus C., Rowiński P. 2015. 40 years of breeding bird community dynamics in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornithologica 50: 95–120. Abstrakt, PDF

Broughton R. K., Hebda G., Maziarz M., Smith K. W., Smith L., Hinsley S. A. 2015. Nest-site competition between bumblebees (Bombidae), social wasps (Vespidae) and cavity-nesting birds in Britain and the Western Palearctic. Bird Study 62: 427-437. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Broughton R. K. 2015. Breeding microhabitat selection by Great Tits Parus major in a deciduous primeval forest (Białowieża National Park, Poland). Bird Study 62: 358-367. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M. 2015. Natural nest-sites of Great Tits (Parus major) in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Journal of Ornithology 156: 613-623. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P., Maziarz M. 2015. Interannual variation in tree seed production in a primeval temperate forest: does masting prevail? European Journal of Forest Research 134: 99-112. Abstratkt, PDF

Hobson K. A., Van Wilgenburg S. L., Wesołowski T., Maziarz M., Bijlsma R. G., Grendelmeier A., Mallord J. W. 2014. A multi-isotope (δ2H, δ13C, δ15N) approach to establishing migratory connectivity in Palearctic-Afrotropical migrants: An example using Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix. Acta Ornithologica 49: 57–69. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2014. Does darkness limit the use of tree cavities for nesting by birds? Journal of Ornithology 155: 793-799. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2013. Microclimate of tree cavities used by Great Tits (Parus major) in a primeval forest. Avian Biology Research 6: 47-56. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Maziarz M. 2012. Dark tree cavities – a challenge for hole nesting birds? Journal of Avian Biology 43: 454-460. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2010. Timing of breeding and nestling diet of
Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in relation to changing
food supply. Bird Study 57: 540-552. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Maziarz M. 2009. Changes in breeding phenology and
performance of Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix in a primeval forest:
a thirty-year perspective. Acta Ornithologica 44: 69-80. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P., Maziarz M. 2009. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix: a nomadic insectivore in search of safe breeding grounds? Bird Study 56: 26–33. Abstrakt, PDF