Honorowi Współpracownicy

dr
Honorowy współpracownik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

Obiektem moich zainteresowań są ptaki, ich ekologia i adaptacje.
Pracuję w zespole w lesie pierwotnym Puszczy Białowieskiej. Miejsce to daje wyjątkową możliwość poznawania złożonych relacji między organizmami a ich środowiskiem. Las ten cechuje m.in. bogata i różnorodna fauna drapieżników, duża dostępność pokarmu oraz miejsc gniazdowych (w tym dziupli).
Do tej pory zajmowałam się ekologią rozrodu świstunki Phylloscopus sibilatrix. Obecnie moim celem jest opisanie naturalnych miejsc rozrodu bogatki Parus major i zbadanie relacji między parametrami lęgów sikor a cechami zasiedlanych dziupli.

 

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343-354. Abstrakt, PDF

Wesołowski T. Cholewa M., Hebda G., Maziarz M., Rowiński P. 2016. Immense plasticity of timing of breeding in a sedentary forest passerine, Poecile palustris. Journal of Avian Biology 47: 129-133. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Czeszczewik D., Hebda G., Maziarz M., Mitrus C., Rowiński P. 2015. 40 years of breeding bird community dynamics in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Ornithologica 50: 95–120. Abstrakt, PDF

Broughton R. K., Hebda G., Maziarz M., Smith K. W., Smith L., Hinsley S. A. 2015. Nest-site competition between bumblebees (Bombidae), social wasps (Vespidae) and cavity-nesting birds in Britain and the Western Palearctic. Bird Study 62: 427-437. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Broughton R. K. 2015. Breeding microhabitat selection by Great Tits Parus major in a deciduous primeval forest (Białowieża National Park, Poland). Bird Study 62: 358-367. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M. 2015. Natural nest-sites of Great Tits (Parus major) in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Journal of Ornithology 156: 613-623. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P., Maziarz M. 2015. Interannual variation in tree seed production in a primeval temperate forest: does masting prevail? European Journal of Forest Research 134: 99-112. Abstratkt, PDF

Hobson K. A., Van Wilgenburg S. L., Wesołowski T., Maziarz M., Bijlsma R. G., Grendelmeier A., Mallord J. W. 2014. A multi-isotope (δ2H, δ13C, δ15N) approach to establishing migratory connectivity in Palearctic-Afrotropical migrants: An example using Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix. Acta Ornithologica 49: 57–69. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2014. Does darkness limit the use of tree cavities for nesting by birds? Journal of Ornithology 155: 793-799. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2013. Microclimate of tree cavities used by Great Tits (Parus major) in a primeval forest. Avian Biology Research 6: 47-56. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Maziarz M. 2012. Dark tree cavities – a challenge for hole nesting birds? Journal of Avian Biology 43: 454-460. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T. 2010. Timing of breeding and nestling diet of
Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in relation to changing
food supply. Bird Study 57: 540-552. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Maziarz M. 2009. Changes in breeding phenology and
performance of Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix in a primeval forest:
a thirty-year perspective. Acta Ornithologica 44: 69-80. Abstrakt, PDF

Wesołowski T., Rowiński P., Maziarz M. 2009. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix: a nomadic insectivore in search of safe breeding grounds? Bird Study 56: 26–33. Abstrakt, PDF

 

dr

Katedra Zoologii Kręgowców i Antropologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania to głównie ekologia i zachowania ptaków, przede wszystkim zagadnienia dotyczące strategii rozrodczych, adaptacji do zmieniającego się środowiska życia oraz powiązania z innymi organizmami (źródło pokarmu, drapieżniki).

W latach 2008-2015 uczestniczyłam w badaniach prowadzonych w lesie pierwotnym - ściśle chronionej części Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmowałam się m.in. fenologią rozrodu bogatki Parus major, czynnikami wpływającymi bezpośrednio na terminy przystępowania do lęgów oraz synchronizacją pory rozrodu z pojawami liściożernych gąsienic i jej wpływem na efektywność lęgów. Obecnie uczestniczę w badaniach dotyczących biologii i etologii miejskiej populacji kosa (Park Żeromskiego w Szczecinie).

 

Wesołowski T. Cholewa M., Hebda G., Maziarz M., Rowiński P. 2016. Immense plasticity of timing of breeding in a sedentary forest passerine, Poecile palustris. Journal of Avian Biology 47: 129-133. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M. 2015. Natural nest-sites of Great Tits (Parus major) in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Journal of Ornithology 156: 613-623. Abstrakt, PDF

Cholewa M., Wesołowski T. 2011. Nestling food of European hole-nesting passerines: do we know enough to test the adaptive hypotheses on breeding seasons? Acta Ornithologica 46: 105–116. Abstrakt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wesołowski T., Cholewa M. 2009. Climate variation and bird breeding seasons in a primeval temperate forest. Climate Research 38: 199-208. Abstrakt, PDF

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343-354. Abstrakt, PDF