Stres w dzikich populacjach jeleniowatych, człowiek silniejszym stresorem niż duże drapieżniki?

 

Krzysztof Schmidt (Białowieża)

 

12 XII 2019, godz. 1700, Wrocław, Sienkiewicza 21, Duża S. Wykładowa

Zapraszamy do udziału